ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ОНЛАЙН МАГАЗИН maniacite.com

І. Договора за продажба от разстояние. Страни.

Чл.1. Всяка поръчка от страна на клиент на сайт www.maniacite.com има силата на волеизявление за сключването на Договор за продажба от разстояние по смисъла на чл. 48 ал. 1 от Закона за защита на потребителя (Договора).

Чл.2. (1) Договорът се смята за сключен в гр. София, на български език. 

(2) Договорът се смята за изпълнен, когато клиентът получи поръчания артикул, а KLASNI получи цената.

Чл. 3. (1) Поръчка през сайта може да прави всяко юридическо лице или пълнолетно физическо лице.

(2) Доставчик по Договора е Ню Дрескод ЕООД, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписвания търговско дружество с фирма Ню Дрескод ЕООД,

ИД №: 205 838 171 , със седалище и адрес на управление: гр. Варна 9023, ж.к. .Владислав Варненчик , бл.303 . Ню Дрескод ЕООДе регистриран администратор на лични данни.

 

ІІ. Поръчка, доставка, цена

Чл.4. (1) Поръчка през сайта на www.klasni.com може да се прави 24 часа в денонощието, включително през почивните дни и в дните на официалните празници, след първоначална регистрация от страна на потребителя.

(2) Първоначалната регистрация се прави еднократно като за целта клиентът попълва регистрационен формуляр. Данните, означени със звездичка във формуляра, са задължителни. При регистрация клиентът въвежда адреса на доставка, името и фамилията си, електронна поща и телефон за контакт. Клиентът избира и въвежда потребителско име и парола, с които ще се индивидуализира при последващи поръчки. След успешна регистрация, при всяка следваща поръчка, клиентът има възможност за промяна на въведения телефон за контакт и адрес за доставка.

(3) При последващи поръчки през сайта е достатъчно клиентът да се индивидуализира чрез въвеждане на потребителско име и парола на съответните за това места.

(4) Клиентът може да следи и да проверява от своя личен профил състоянието на текущата си поръчка, а именно избраните стоки, тяхното количество и крайна цена.  Оттам клиентът може да направи поръчката, да добави или да изтрие артикули от профила си, избирайки съответните за целта бутони.

(5) Клиентът може да проверява от своя личен профил състоянието на всички свои предишни поръчки.

(6) Информацията за направените предишни поръчки, включително данните от всеки регистрационен формуляр, се пазят в информационната система на www.maniacite.com.

(7) Полето "Бърза поръчка" позволява покупка на един брой артикул от един вид. Ако желаете да закупите повече артикули и в по-голямо количество от 1 брой, моля използвайте " количката", с натискане на бутона "купи", който прибавя артикулите, можете да видите горния  десен ъгъл на сайта, за да проверите своята '' количка''.

Чл.5. Поръчката пусната до 15  часа се обработва в същия ден, а ако е след този час - се обработва на следващия работен ден, а доставката се извършва до конкретен адрес на територията на Република България,  с изключение на неделя и дните на официалните празници в Република България.

Чл.6. След обработване на поръчката Klasni.com се свързва с клиента по посочения от него телефон за потвърждаване на получената поръчка. За да сте сигурни, че поръчката Ви е приета успешно, моля проверете електронната си поща, на която трябва да сте получили писмо с подробности. Ако не сте получили такова има вероятност да сте написали грешна електронна поща или поръчката Ви да не е приета, моля свържете се с нас на посочените координати за уточнение.

Чл.7. (1) Доставката се извършва с куриерска фирма на адреса, посочен в поръчката и потвърден от потребителя. В случай, че адресът е трудно откриваем, намира се в затворен комплекс или до него се достига чрез контролиран достъп, клиентът трябва да даде по-ясни указания, както и да осигури присъствие с цел осъществяването на своевременна доставка.

(2) Срокът за доставка зависи от дестинацията на поръчката като максималният срок за доставка е до 7 (седем) работни дни, считано от датата на обработване на поръчката.

Чл.8. (1) Цената за всеки артикул е посочена в сайта с включен ДДС (Данък добавена стойност). Клиентът вижда отделно цената на доставката при финализиране на поръчката си.

(2) Цената за доставката е до офис на Speedy 4,80 лв и до посочен адреса 6,20 лв за поръчки под 65 лв и безплатна за поръчки над 65 лв за цялата страна.

(3) Klasni.com запазва правото си за промени и актуализиране на посочените в сайта цени.

Чл.9. (1) Клиентът избира начина на плащане от предвидените в сайта възможности за плащане:

а) Наложен платеж: При получаване на продукта, дължимата сума се плаща на куриера
(3) Ако в срока на плащане по ал. 1, буква „б”, бъде направена нова/и поръчка/и от същия клиент, то изпълнението й/им ще започне след постъпване на цялата дължима сума по предходната поръчка.

Чл. 10. В случай, че на заявения адрес не е осигурено присъствие, доставката се връща и клиентът може да поиска по телефона за контакт, посочен на сайта, поръчката да бъде доставена отново до същия адрес или до друг адрес за негова сметка.

Чл. 11. Предлаганите артикули отговарят на снимковите изображения, разположени на сайта, като са възможни леки отклонения, които са в резултат на заснемането, резолюцията и големината на екрана на електронното устройство, от който клиентът извършва поръчката.

 

III. Основни права  и задължения на всяка една от странитепо договора за продажба от разстояние

Чл.12. Права и задължения на www.maniacite.com:

а) www.maniacite.com се задължава да осигури непрекъснатото функциониране на сайта, доколкото това не зависи от прекъсване на съобщителни мрежи и връзки, неработещи надземни, подземни и въздушни устройства; неработещи сървъри, компютри, операционни системи и други подобни, извън обсега на въздействие на www.maniacite.com.

б) www.maniacite.com се задължава да прехвърли на Потребителя фактическата власт на закупената стока след получаването от страна на www.maniacite.com или на негов представител на покупната цена на конкретната стока.

в) www.maniacite.com се задължава да достави в срок заявената за покупка стока.

г) www.maniacite.com не носи отговорност за непредоставяне на услугите в случай на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услуги, извън контрола на www.maniacite.com, както и на проблеми, дължащи се на оборудването на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

д) www.maniacite.com има право да изпраща търговски съобщения до потребителите, както и да поставя всякакви рекламни форми за стоки и услуги в сайта, /както и по опаковките, в които се доставя поръчания артикул/, включително и такива които препращат към други Интернет страници. www.maniacite.com не носи отговорност за верността и законосъобразността на подобни сайтове;

 

Чл.13. Права и задължения на Клиента:

а) Клиентът е длъжен да не предоставя потребителското си име и паролата за сайта на трети лица, тъй като се счита за автор и / или титуляр на всяка отправена поръчка чрез сайта;

б) Клиентът е длъжен да не извършва действия или бездействия, насочени срещу нормалното функциониране на сайта, нормалната работа на останалите Интернет потребители, както и всякакви действия, водещи до нарушаване на Интернет етиката -SPAM, JUNK MAIL, FLOOD, HACK, CRACK, изпращане на „троянски коне”, инсталация на вируси и други подобни;

в) Клиентът е длъжен да актуализира регистрационните си данни непосредствено след извършена промяна в тях;

г) Клиентът може да върне поръчката в срок от 14 (четиринадесет) работни дни от датата на доставката. За целта артикулът трябва да е в оригинална си опаковка, без следи от употреба или нарушаване на търговския вид на стоката, в съответствие с разпоредбите на чл. 55 от ЗЗП. Възстановяването на  сумата от страна на Ню Дрескод ЕООД се извършва по банков път на сметка, посочена от клиента, в 30 (тридесет) дневен от връщането на поръчката.

д) По всяко време клиентът може да иска потребителския му акаунт да бъде изтрит от сайта на Klasni.com, заедно с прилежащите към него данни. За тази цел той трябва да се свърже със сътрудник на Klasni.com на посочения на сайта телефон за връзка.

е) Клиентът е длъжен да предостави в хода на регистрацията правилни данни, както и разрешава Klasni.com да  проверява тяхната достоверност.

 

IV. Съхраняване на информация и защита на личните данни

Чл. 14. (1) Клиенът дава изрично съгласие на www.maniacite.com да съхранява информация или получава достъп до информация съхранена в крайното устройство на Клиента - „бисквитки” (cookies), представляващи малки пакети информация във формата на електронни файлове, съдържащи компютърно генерирана случайна информация.

(2) Целите на съхраняваната информация и целите на достъпа до съхраняваната информация са по предходната алинея са, както следва:

т.1. - идентификация на Клиента при влизане и използване в сайта

т.2. – достъп и промяна на лични данни и настройки при използване на сайта

т.3. – създаване, поддържане, преглед и архив  минали и текущи поръчки

(3) Целите на обработването на информацията по ал.1 са както следва:

т.1. – предотвратяване на злоупотреба с идентификация на Клиента при влизане и използване на сайта

т.2. – подобряване на маркетинга на предоставената услуга, статистика на реализирани продажби

т.3. – анализ на функционалността на сайта относно времето за престояване на даден Клиент в него

(4) Klasni.com осигурява на Клиента възможност по всяко време да получи информация за съхраняваните в крайното устройство данни - „бисквитки” (cookies).

(5) Klasni.com има право и на последващо съхраняване на информация или получаване на достъп до информация в случай че, Клиентът не е възразил.

Чл. 15. (1) С оглед използването на услугите, предмет на настоящите общи условия, Клиентът предоставя своите лични данни, като www.maniacite.com  се задължава да използва тази информация само с оглед изпълнение на направената заявка от страна на Клиента.

(2) Предоставената от Клиента информация не се представя на трети лица.

Чл. 16. (1) По всички неуредени от настоящите ОУ въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

 

Klasni.com си запазва правото едностранно да променя настоящите Общи условия. Извършените промени се довеждат до знанието на Клиентите чрез публикуването им на сайта.